Nasz patron

Generał Józef Bem
1794-1850

 

 

Jego życie i pasje:

17.III.1794 – przychodzi na świat Zachariasz Józef, syn Jędrzeja i Agnieszki z Gołuchowskich
3.X.1809 – zostaje kadetem Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynieri w Warszawie
1.IV.1810 – jako podporucznik przyjęty do wyższej uczelni wojskowej- Szkoły Aplikacyjnej
Artylerii i Inżynierii...

 

1811 – początek kariery wojskowej w pułku artylerii lekkokonnej jako porucznik II klasy
1812 – awans do stopnia porucznika I klasy
1813 – otrzymuje Krzyż Kawalerski Legii Honorowej za udział w obronie Gdańska,
Rozstanie z wojskiem
1815 – powrót do służby wojskowej: zostaje oficerem w 1 Baterii Lekkokonnej
1818 – awans na kapitana II klasy, praca w Zimowej Szkole Artylerii
1819 – ulega poważnemu wypadkowi podczas doświadczeń z bronią , który
Pozostawił trwałe zranienie twarzy
1820 – publikacja pracy „Uwagi o rakietach zapalających” i awans na kapitana I klasy
1822 – za działalność spiskową przeciwko Rosji skazany na degradację i rok twierdzy, karnie zesłany na prowincjalnego garnizonu
1826 – odchodzi z wojska ze względu na stan zdrowia i jedzie do Lwowa, zajmuje się administracją majątków ziemskich
1829 – publikacja książki „O machinach parowych”
1831 – udział w powstaniu listopadowym w stopniu majora jako dowódca 4 Baterii
Artylerii Lekkokonnej
- udział w bitwie pod Iganiami – Awans na podpułkownika
- udział w bitwie pod Ostrołeką – awans na pułkownika oraz odznaczenie
Krzyżem Virtuli Militari
- emigracja do Francji po kapitulacji Warszawy i upadku powstania
1835 – zakłada we Francji Towarzystwo Politechniczne Polski – azyl dla polskich
Emigrantów
1836 – pracuje naukowo, ogłoszenie „Historii Polski w swych dawnych granicach”
1848 – powrót do Lwowa, próby utworzenia w Galicji oddziałów powstańczych do
Walki o wolność Węgrów
- przyjazd do Wiednia, a potem do Debreczyna w Siedmiogrodzie
- udział w pierwszych walkach przeciw Austriakom w Siedmiogrodzie
1849 - zostaje wodzem naczelnym rewolucyjnej armii węgierskiej
- klęska pod Temesvarem, emigracja do Turcji
1850 – udział w obronie tureckiej twierdzy Aleppo
1850 – ciężka choroba i śmierć

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl