Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

1947 listopad – Powstanie pierwszej Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Orylskiej. Kształcono na kierunkach: metalowym, krawieckim i ogólnozawodowym.

1949/50 – Przekształcenie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą.

1950/51 – Początek roku szkolnego w nowej siedzibie szkoły przy ulicy 17 Stycznia 33/35. W pomieszczeniach budynku zorganizowano sale dydaktyczne, świetlicę, bibliotekę i internat. W piwnicach warsztaty szkolne i kuźnie.

1951 maj – przeniesienie warsztatów szkolnych do pomieszczeń po prywatnej odlewni inż Włodzimierza Lenca przy ul. Augustiańskiej. Rozpoczęcie budowy warsztatów szkolnych w granicach ulic: Powstańców Warszawskich, Narutowicza i Głowackiego.

1955 – Oddanie do użytku części warsztatów szkolnych.

1964/65 – Powołanie Technikum Mechanicznego dla pracujących (kształcono do 1977 roku).

23 czerwiec 1965 – Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkoły.

1967 – Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.

1968/69 – Początek kształcenia w 5-letnim Technikum Mechanicznym na podbudowie szkoły podstawowej.

1971/72 – Początek kształcenia w trzyletnim Technikum Mechanicznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej (kształcono do 1977 roku).

1972/73 – Rozpoczęcie kształcenia w czteroletnim Liceum Zawodowym.

1973/74 – Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, w skład którego weszły wszystkie działające w budynku typy szkół.

19 czerwiec 1976 – Uroczyste nadanie Zespołowi Szkół nr imienia Gen. Józefa Bema oraz przekazanie sztandaru szkoły.

1977/78 – Włączenie w skład ZSZ nr 1 Pedagogicznego Studium Technicznego. Przejęcie internatu po Studium Nauczycielskim przy ul. 17 Stycznia.

1982/83 – Początek kształcenia w Technikum Elektromechanicznym.

1984-1990 – Kształcenie w Szkole Przysposabiania do Zawodu po 6 klasach szkoły podstawowej.

1985 – Zakończenie kształcenia w Liceum Zawodowym.

1991-1995 – Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej (OHP) w zawodach: kucharz, stolarz.

1995 – Zakończenie kształcenia w Pedagogicznym Studium Technicznym.

1995/96 – Powstanie IV Liceum Ogólnokształcącego.

1995 wrzesień – Przyznanie ZSZ nr 1 medalu „Za zasługi dla Ciechanowa”.

1997 marzec – Uroczyste obchody 50 - lecia  szkoły.

1998 wrzesień – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema.

2002/03 – Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne. W skład ZS nr 1 wchodzą następujące typy szkół:

- IV Liceum Ogólnokształcące,

- I Liceum Profilowane (kształcenie od 1.09.2002),

- Technikum nr 1,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.

31 marzec 2003 – Likwidacja warsztatów szkolnych i przekazanie obiektu Państwowej Wyższej Zawodowej.

2003 – Uzyskanie tytułu „Super szkoła”.

2004 – Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”.

2007 listopad – Uroczyste obchody 60-lecia szkoły.

2008/09 – Początek kształcenia w zawodzie technik informatyk.

2010/11 – Początek kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk.

2013 czerwiec – Zakończenie kształcenia w I Liceum Profilowanym i Technikum Mechanicznym.

2015/16 – Początek kształcenia w zawodzie technik logistyk.

2016/17 – Początek kształcenia w zawodzie technik energetyk.

2017 czerwiec – Uroczyste obchody 70-lecia szkoły.

2019.06.07 – Uroczyste nadanie szkole nowego sztandaru.

2019/20 – Początek kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl