Dni wolne

Dni wolne

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10.

31.10.

02.05.

04,05,08.05.

16.06.

20.06.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl