Kampania „ Znamię! Znam je?”

Od 01 marca 2019 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne na temat czerniaka skóry. Edukacją objęci są uczniowie klas I, II , III / ogółem 329 uczniów /.

    Celem prowadzonych zajęć jest upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka jako

najbardziej agresywnego nowotworu skóry.

Cele szczegółowe:  * nabycie umiejętności rozpoznawania czerniaka

  • poznanie czynników zwiększonego ryzyka zachorowania,
  • poznanie charakterystycznych cech / A B C D E / pomocnych w

rozpoznaniu czerniaka

  • profilaktyka czerniaka, czyli jak chronić się przed zachorowaniem.

 H.Stołowska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl