Nowy projekt "BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości

W dniu 7 maja 2019 r.  o godz. 10 w Starostwie  Powiatowym  w Ciechanowie  odbyło się uroczyste  podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "BEM" w Ciechanowie szkołą  przyszłości. Umowę podpisali Starosta i Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego oraz  Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych P. Elżbieta Szymanik.  

Projekt będzie realizowany  od 1 września 2019 r.  do 31 sierpnia 2022 r. Wartość  ogółem wynosi              1 949 662,80 zł, w tym dofinansowanie 1 743 897,80 zł. Wsparciem będzie objętych 350 uczniów i 10 nauczycieli.  Będą prowadzone szkolenia  dla nauczycieli, innowacyjne projekty edukacyjne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe oraz staże i  kursy specjalistyczne dla uczniów, zostaną doposażone pracownie.

W ramach projektu będzie dofinansowany nowy kierunek kształcenia: "technik przemysłu mody" z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja paznokci)  dla 15 uczniów realizowany  we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym zakład krawiecki, m.in. zajęcia praktyczne u pracodawcy (wynajem wyposażonych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami MEN), stworzenie w szkole pracowni modelowania  i projektowania odzieży,  kurs wizażu i kurs stylizacji paznokci, pomoce i materiały dydaktyczne, , pozaszkolne kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.   

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwijanie uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl