WIZYTA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

12 czerwca br. gościliśmy w szkole grupę studentów Politechniki Warszawskiej działających w Kole Naukowym Elektroniki w Systemach Transportowych KNEST. Była to pierwsza wizyta w ramach porozumienia naszej szkoły z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Uczniowie z klas I- III technikum logistycznego zyskali wiele informacji o uczelni, jej wydziałach, wymaganiach oraz o zasadach studiowania. Zmierzyli się oni także z pytaniami testowymi przygotowanymi w ramach warsztatów logistycznych. Logistycy wykazujący  się największą wiedzą otrzymali upominki. Byli to: Mateusz Ziemiński z kl. III TL, Gadomska Aleksandra z kl. I TL, Chludziński  Jakub z kl. I TL.

Studenci podkreślali możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań na uczelni, ponieważ wspiera ona tworzenie innowacyjnych projektów, stawia na kreatywność i wielokierunkowy rozwój osobisty. Zachęcali także do podjęcia studiów na Wydziale Transportu, które zapewnią im najlepszy start na rynku pracy.

Współpraca z Wydziałem  Transportu Politechniki Warszawskiej jest dla nas wyróżnieniem  i będziemy ją kontynuować w kolejnym roku szkolnym.

                                                                                                                      Donata Jóźwiak

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl