Euroelektra

Politechnika Bydgoska Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki zorganizowała „Euroelektra” -  Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej Energetycznej. Rok szkolny 2022/2023. Jednym z organizatorów tej „Olimpiady” było Stowarzyszenie Elektryków Polski Zarząd Główny. Organizacja II etapu „Olimpiady” w okręgu warszawskim przypadła Oddziałowi Ciechanowskiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

        II Etap Olimpiady odbył się w Technikum Elektrycznym im. Józefa Bema w Ciechanowie  6 marca 2023 roku zgodnie z regulaminem II Etapu Olimpiady
od godz. 11:00 do godz. 13:00.

W skład Komisji Okręgowej II Etapu Olimpiady weszli:

  1. Przewodniczący Roman Olszewski – przedstawiciel SEP Oddziału Ciechanowskiego
  2. Sekretarz - Piotr Kaczmarczyk – przedstawiciel Technikum Elektrycznego w Ciechanowie
  3. Członek – Marek Zimnowodzki - przedstawiciel Technikum Elektrycznego w Ciechanowie
  4. Członek – Andrzej Bodzka – opiekun uczestnika Olimpiady z Warszawy.

 

            W II  Etapie Olimpiady wzięło udział 6 uczestników; jeden z nich nie stawił się.

Po sprawdzeniu tożsamości uczestników, wylosowaniu przez nich jednej z dziesięciu zakodowanych  kopert z zaszyfrowanymi danymi, otrzymaniu karty – testu z pytaniami  i zajęciu miejsc w odosobnionych stanowiskach zgodnie z regulaminem, przystąpiono do realizacji II Etapu Olimpiady – rozwiązywaniu zadań.

            Po zakończeniu, karty testu z kartkami brudnopisów wraz z kopertami z zakodowanymi w nich danych uczestników zostały zamknięte w opieczętowanej kopercie i zostaną przesłane przesyłką  poleconą  do organizatora.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl