Bemowiacy pamiętają!

Bemowiacy pamiętają!
          ,, Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci". Te słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej oddają ideę akcji, która stała się już tradycją naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłym roku,  w przededniu  Święta Zmarłych,  uczniowie klasy III tl pod opieką pana Piotra Kaczmarczyka, zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 1. Niektórzy z nich odeszli niedawno, inni wiele lat temu, ale wszyscy przyczynili się do zbudowania obecnego wizerunku i prestiżu naszej placówki. Niech skromne lampki zapalone na mogiłach zmarłych członków szkolnej społeczności , będą wyrazem naszej pamięci i szacunku dla ich dokonań.
         Symboliczne znicze zostały również zapalone na grobach żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych, które znajdują się w kwaterze poległych we wrześniu 1939 roku.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl