Stypendysta w Bemie

16 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium w naszej szkole zdobył Gabriel Żbikowski, uczeń klasy 4ti. Gratulujemy!

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl