Srebra Tarcza 2024

Z ogromną dumą i radością informujemy, iż nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 2024,  zajmując:

35 miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 w województwie mazowieckim i 295 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Otrzymując w ten sposób prawo do używania w 2024 roku tytułu „Srebrnej Szkoły 2024”

Do XXVI edycji Rankingu Techników Perspektyw zakwalifikowało się 1231 techników (spośród 1755 w Polsce), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Gratulujemy całej Społeczności Szkolnej !

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl