Konkurs wiedzy o gen. Józefie Bemie

Konkurs
wiedzy o gen. Józefie Bemie,
patronie Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
  • Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku – czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
  • Pogłębienie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym i Wiośnie Ludów.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wartości narodowych.

Założenia organizacyjne:

  • W konkursie biorą udział klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie.
  • Pierwszy etap konkursu przeprowadzony będzie w klasach pierwszych na lekcjach historii do dnia 10 marca 2024 r. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowanie uczniowie z największą liczbą uzyskanych punktów.
  • Drugi etap – finał konkursu odbędzie się 11 marca 2024 r. godz. 12:20 w sali lekcyjnej 29.
  • Uczestnik konkursu akceptuje warunki zawarte w regulaminie Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z konkursem oraz do celów marketingowych. Wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych). Dane będą chronione zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

        Bliższych informacji udziela Sławomir Mosakowski  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl