Dzień Patrona

22 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie uroczyście obchodzono Dzień Patrona, nawiązując do postaci generała Józefa Bema - stratega, pisarza, inżyniera wojskowego i artylerzysty.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. W akademii uczestniczyli przedstawiciele powiatu ciechanowskiego: starosta powiatu ciechanowskiego, pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz i wicestarosta pan Marcin Marcinkowski. W obchodach brali udział także dyrektorzy szkół średnich i innych instytucji współpracujących z Zespołem Szkół, przedstawiciele Rady Rodziców,  media i cała społeczność szkolna.

Zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół, Maciej Wojciechowski, nawiązując do etosu Generała – Wielkiego Polaka i Patrioty.  Uroczystości rozpoczęli tegoroczni maturzyści, którzy powtórzyli swój układ poloneza ze studniówki. Następnie wręczono nagrody laureatom konkursów, organizowanych z okazji dnia patrona:

Konkurs Wiedzy o Patronie :

 • laureat - Antonii Ruciński I ti

Organizatorzy: Sławomir Mosakowski, Jarosław Kowalski

Konkurs literacko-plastyczny „O patronie szkoły”:
Część plastyczna:

 • I miejsce – Alicja Lewicka Vec
 • II miejsce - Ewa Lubienicka IIp

Część literacka:

 • wyróżnienie - Wiktor Woźniak Iip

Organizatorzy: Monika Kołakowska, Dorota Smolińska

Konkurs przyrodniczy „Bem – erudyta i inspirator”:

 • Oliwier Bulejak IIp
 • Aleksander Klimkowski Iip

Organizator: Agnieszka Królikowska

Konkurs Graficzny „Graficy dla Bema”:

 • Marta Tomaszewska Ivtc

Organizatorzy: Miron Boniakowski, Cezary Bagiński

Turniej Counter – Strike:

Drużyna klasy Vti4:

 • Mateusz Godlewski
 • Szymon Dobrzeniecki
 • Kamil Grabowski
 • Adrian Lewandowski
 • Wiktor Moczulak
 • Adam Wójciak

Organizator: Przemysław Łuniewski

Turniej tenisa stołowego:

 • Kamila Smakulska II l
 • Jakub Jakubiak V l2

Organizator: Michał Korzybski

Konkurs wiedzy technicznej:

 • Michał Sękowski IIIel

Organizator: Mariusz Suwiński

Gratulujemy zwycięzcom konkursów!

Powagi akademii dodało uroczyste ślubowanie klas pierwszych oddziału przygotowania wojskowego oraz przekazanie szabli reprezentacyjnych, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Wojskowy dryl zaprezentowany podczas uroczystości uzupełniły występy artystyczne Bemowiaków.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl