Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

Tradycyjnie od wielu lat w naszej szkole odbywa się akcja honorowego oddawania krwi. Organizatorami tego szczytnego przedsięwzięcia jest Punkt Krwiodawstwa w Ciechanowie we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

16 października 2018r. młodzież miała możliwość wykazania się odwagą i charakterem – krew oddało 50 uczniów naszej szkoły, w tym 5 dziewcząt. Chętnych było znacznie więcej, lecz z powodu różnych przeciwwskazań, głównie zdrowotnych, zmuszeni byli zrezygnować. Kilka dni przed akcją uczniowie klas czwartych uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pielęgniarkę szkolną na temat wymogów, jakie należy spełniać, aby zostać krwiodawcą oraz przeciwwskazań zdrowotnych i potrzeby poznania swojej grupy krwi.

Serdeczne podziękowania dla uczniów, którzy wykazali się odwagą oraz chęcią ratowania życia potrzebujących.

 

ODZNACZENIA DLA NAJLEPSZYCH

Miniony Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia szczególnych nagród za zasługi i długoletnią pracę. W tym roku w gronie zasłużonych nauczycieli ZS nr 1 znaleźli się: p. Anna Cejmer, p. Piotr Kaczmarczyk, p. Joanna Kazimierczak oraz p. Anna Kuskowska, którzy otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej. Oprócz tych wyróżnień wręczono również Medal Srebrny za długoletnią Służbę nauczycielce, p. Ewie Szypulskiej i Medal Złoty za Długoletnią Służbę pracownikowi obsługi, p. Januszowi Brzezińskiemu. Gratulujemy!

 

Dzień Edukacji Narodowej

12 października w naszej szkole obchodzone było święto Dnia Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień podkreśliły kwiaty składane na ręce nauczycieli, uroczyste stroje oraz akademia, która zgromadziła przedstawicieli społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także miłych Gości – emerytowanych pracowników szkoły. Pani dyrektor, Krystyna Ślubowska, wręczyła podczas tej uroczystości nagrody dla wybranych pracowników, zaś później odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów, a koordynowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, panią Agnieszkę Królikowską i pana Jarosława Kowalskiego.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Tegoroczne wakacje są już tylko miłym wspomnieniem. Uczniowie klas pierwszych, w ramach zajęć wiedzy o kulturze, wzięli udział w szkolnym konkursie i przygotowali prace literackie lub fotograficzne na temat swoich wakacyjnych przygód. Wśród zwycięzców  znaleźli się:

Maria Oleksińska kl.I ti1 – I miejsce

Maciej Truszkowski – kl. I ti1 - II miejsce

Marcin Witkowski kl.I te, Patryk Lazarski kl. Ite – III miejsce

Wybitni polscy uczeni światu

9 października uczniowie klasy I ti2 pod opieką p. Sławomira Mosakowskiego uczestniczyli w konferencji „Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze”. Jej program wpisuje się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl