Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Konkurs na stroik wielkanocny

Tuż przed świętami rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny. Uczniowie zasypali szkołę pracami, wśród których znalazły się koszyczki wielkanocne, palemki, stroiki i jaja wykonane różnymi technikami plastycznymi. Organizatorki, panie Dorota Smolińska i Monika Kołakowska, jednogłośnie wyróżniły poniższe osoby:

Ex aequo Agata Oglęcka, klasa III i, Michał Jaroszewski, klasa IV te – I miejsce

Bartłomiej Milewski, klasa IV te – II miejsce

Mateusz Głowacki, klasa IV te – III miejsce

 

Spotkanie z lekarzem

14.03.2018 roku odbyło się spotkanie z lekarzem położnictwa i ginekologii Panią Danutą Grzelczyk pod hasłem „ Kobieta współczesna – o czym powinna wiedziec”.

 Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do bycia świadomym pacjentem w dorosłym życiu oraz kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie oraz swoich bliskich.

   Lekcja edukacyjna prowadzona przez specjalistę była doskonałą okazją do wyjaśnienia wielu problemów nurtujących młodych ludzi np. pierwszej wizyty u ginekologa, przebiegu cyklu menstruacyjnego, samokontroli piersi, metod antykoncepcji i.t.d.

  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I Tl.

TURNIEJ CS 2018

Kolejna edycja turnieju CS za nami zwycięzcami okazali się debiutujący w tym roku uczniowie klasy 1Ti w składzie:

KAROL GORYSZEWSKI, PIOTR SOBOTA, GRZEGORZ KOŁAKOWSKI, JAKUB SZOT, JAKUB KRÓLIKOWSKI

GRATULUJEMY !!!

organizator: Przemysław Łuniewski

 

Regulamin Szkolnego konkursu literackiego: „ Moja przyszłość"

 Cele:

  • Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań fizyką i językiem polskim;
  • Zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy;
  • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z rożnych źródeł, ich selekcji i przetwarzania;
  • Kształtowanie umiejętności pisania tekstów literackich;
  • Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.

  Adresaci:

  • Wszyscy uczniowie Zespołu  Szkół  nr 1

   Forma:

  • Literacka - opowiadanie o tematyce fantastycznej, w którym uczniowie wykażą się wiedzą  z dziedziny fizyki, min 250 słów

Termin oddania prac:

Prace należy składać organizatorom konkursu do 28 kwiecień 2018

Organizatorzy:

Agnieszka Królikowska

Monika Kołakowska

Wyniki konkursu literacko – plastycznego „Generał Józef Bem – nasz Patron”

Magdalena Arciszewska III i – I miejsce

Weronika Dobrzeniecka III i - I miejsce

Krzysztof Kamiński I tc – II miejsce

Marta Gralewska III tl – II miejsce

Wojciech Kwiatkowski  II ti –III miejsce

Organizator: Dorota Smolińska

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl