Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

PROJEKT – MOTYWY W TEKSTACH KULTURY

Uczniowie klas III ti i III te, w ramach lekcji języka polskiego, przygotowali w dwuosobowych zespołach albumy z różnymi motywami w tekstach kultury. Wśród prac znalazły się, m.in. motywy władzy, rodziny, tańca, cierpienia, domu, wojny. Młodzież miała za zadanie wyszukać potrzebne informacje i opracować wybrany przez siebie topos w oparciu o teksty literackie i ikoniczne. Wielu uczniów wykazało się pomysłowością i skrupulatnością w przygotowaniu swojego projektu.

            Albumy zostaną wykorzystane przy powtórzeniach przed ustnym i pisemnym egzaminem maturalnym, staną się również pomocą dydaktyczną i uatrakcyjnią lekcje w młodszych klasach. Dziękuję uczniom za zaangażowanie i wykonaną pracę.

Monika Kołakowska

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA SZATĘ GRAFICZNĄ PLANSZY DO NOŚNIKA „ROLL UP” PROMUJĄCEGO STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Głównym celem konkursu jest stworzenie szaty graficznej planszy „Roll up”, który zainspiruje do zwiększenia zainteresowania działalnością Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Plansza graficzna może zawierać hasło reklamowe.

 

  1. Organizatorzy konkursu:

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ciechanowski. Ciechanów ul. Mławska 3.

- Technikum Nr 1  im. Józefa Bema. Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 24.

 

  1. Cele konkursu:

- promocja działalności Stowarzyszeniowej wśród młodzieży szkolnej,

- reklama działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

      - nowoczesne spojrzenie na aspekty działalności organizacji pozarządowych poprzez utrwalanie 
        wizerunku w nowoczesnym postrzeganiu poprzez ich logo,

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

DZIEŃ OTWARTY KONKURS JĘZYKOWY

27 kwietnia 2018 roku to dzień otwarty w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Podczas dnia otwartego prezentowane były kierunki kształcenia oraz odbył się finał konkursu z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych organizowany przez nauczycielkę języka angielskiego – Annę Cejmer oraz nauczycielkę języka niemieckiego – Renatę Kreft, pod patronatem czasopisma dla nauczycieli „Języki obce w szkole”. Była to już X edycja konkursu z języka angielskiego i VI edycja z języka niemieckiego. 

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęcanie młodzieży z Ciechanowa i okolic do pogłębiania zainteresowań i wiedzy z zakresu leksyki, gramatyki, wiadomości kulturoznawczych dotyczących krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, doskonalenia umiejętności językowych, popularyzacja kultury angielskiej i niemieckiej, umiejętność zaprezentowania się przed nowymi osobami, chęć sprawdzenia się, motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, kształtowanie u biorącej w konkursie młodzieży poczucia własnej wartości oraz promocja szkoły.

SUKCES RECYTATORÓW Z „BEMA”

I miejsce   - Mikołaj Żbikowski, kl. II (technik teleinformatyk)

II miejsce – Jarosław Kadecki, kl. I (technik informatyk)

 

            19 maja w nowej siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” pod hasłem

Najdroższy wyraz – Ojczyzna.

Zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Do konkursu przystąpili uczniowie: 7 klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego patriotycznego utworu poetyckiego polskiego autora. Jury oceniało: dobór repertuaru według skali trudności, kulturę słowa, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów, którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsce. Otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

GRATULUJEMY!!!

                                                                                                          GB

KONFERENCJA PRASOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

8 maja  2018 roku w Zespole Szkół nr 1 odbyła się konferencja prasowa, która została zorganizowana z inicjatywy Dyrektor Szkoły- Krystyny Ślubowskiej. Poza  reprezentantami kierownictwa  i Rady Pedagogicznej placówki, wzięli w niej udział przedstawiciele  Starostwa, lokalnych mediów oraz WKU w Ciechanowie.

                 Konferencja związana była z powstaniem tak zwanej klasy mundurowej, która zacznie funkcjonować w Bemie od następnego roku szkolnego w ramach kierunku technik logistyk. Wicestarosta Andrzej Pawłowski przedstawił przesłanki, którymi Starostwo kierowało się, podejmując decyzję o utworzeniu takiej właśnie klasy. Dyrektor Szkoły- Pani Krystyna Ślubowska natomiast zaprezentował wachlarz korzyści wynikających z nauki w klasie o takim właśnie kierunku.

                Szczegółowa relacja z przebiegu konferencji znajduje się na stronie internetowej Strostwa.

                

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl