Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przyznano honorowy tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022

            Z przyjemnością informujemy naszych czytelników, że biblioteka szkolna uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 w kwocie 15000 zł (w tym 3000 zł od organu prowadzącego) na zakup nowości czytelniczych.

            Celem głównym Priorytetu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych, książek do czytania „pozaedukacyjnego” – dla przyjemności, rozwoju zainteresowań, rozrywki.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły są uczestnikami Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 24 stycznia 2022 roku został przeprowadzony szkolny etap XXIX edycji Olimpiady. Pierwsze miejsce w etapie szkolnym zajęła uczennica klasy IL Oliwia Rzeczkowska, która została zakwalifikowana do etapu rejonowego / międzyszkolnego /.                        

Etap  rejonowy odbył się 03 marca 2022 roku w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.  Oliwia w wyżej wymienionym etapie zajęła drugie miejsce.

                                                                                                          Gratulujemy

BEM - najlepsze technikum

Na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego  w dniu 31 stycznia 2022r.  Starosta, Zarząd  i Radni złożyli gratulacje i podziękowania za  wysokie wyniki i najwyższe osiągnięcia  Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2022.  54 miejsce w kraju i pierwsza w historii szkoły Złota Tarcza  to sukces Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w trudnych czasach pandemii zaowocowały wyjątkowym wynikiem – BEM jest najlepszą szkołą w powiecie ciechanowskim.

 Dziękuję za trud,  życzę dalszych sukcesów i  wytrwałości w realizacji planów i budowaniu wizerunku Szkoły.

Dyrektor Szkoły

Solidarni z Ukrainą

Złota Tarcza 2022

Kapituła Rankingu 2022 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Złotą Tarczę. Zajęliśmy 54 miejsce w kraju (na ponad 2000 techników w Polsce) i 12 w województwie mazowieckim, najlepsze w powiecie ciechanowskim. https://licea.perspektywy.pl/ranking/2022/pdf/ranking-technikow-2022.pdf

Technika są oceniane za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. W 2021r. szkoła miała 4 olimpijczyków, zdawalność na maturze 2021 na poziomie 81%, zdawalność na egzaminach zawodowych 2021 – 87%.

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl