Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2024 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Młodzieżowa Rada Miasta

Piątego lutego w Parku Nauki "Torus" odbyła się druga sesja VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. W obradach brali udział radni z naszej szkoły: Szymon Orliński oraz Paulina Palińska. Podczas trwania sesji zostało uchwalone oficjalne logo Młodzieżowej Rady Miasta. Ponadto trwała dyskusja o dwóch projektach Młodzieżowej Rady Miasta do budżetu obywatelskiego Ciechanowa.

Pierwszy z nich to Miasto Wiedzy: Wypożyczalnia podręczników dla mieszkańców Ciechanowa. Projekt zakłada zakup czterdziestu egzemplarzy podręczników dla klas 1-2 szkół średnich. Podręczniki będzie można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W przypadku uzbierania wystarczającej liczby głosów do realizacji projektu, radni zakładają jego kontynuację w przyszłych latach.

Drugim z projektów jest natomiast Bezpieczne i ekologiczne osiedle "Przemysłowe". Ten projekt zakłada objęcie monitoringiem wizyjnym lokomotywy oraz montaż "zielonego" przystanku autobusowego przy ul. Płockiej.

W obradach uczestniczyła również pani Minister Edukacji Narodowej - Barbara Nowacka

 

Dni Bezpiecznego Internetu 2024 w Bemie!

Jasełka po góralsku

W gorącym, przedświątecznym okresie, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość pogłębienia bożonarodzeniowego klimatu. Stało się to za sprawą nietypowych, „mobilnych” jasełek, które zagościły w każdej sali lekcyjnej. Była to okazja do śpiewania kolęd i składania życzeń, również po góralsku. Na koniec uczniowie rozdawali wszystkim opłatek. Inicjatorem przedsięwzięcia był ksiądz Michał Podgórski, który wraz z uczniami również wziął w nim udział.

Srebra Tarcza 2024

Z ogromną dumą i radością informujemy, iż nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 2024,  zajmując:

35 miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2024 w województwie mazowieckim i 295 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Otrzymując w ten sposób prawo do używania w 2024 roku tytułu „Srebrnej Szkoły 2024”

Do XXVI edycji Rankingu Techników Perspektyw zakwalifikowało się 1231 techników (spośród 1755 w Polsce), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Gratulujemy całej Społeczności Szkolnej !

Życzenia

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl