Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Roadpol safety days

W dniu 18.09.2020 r. uczniowie klasy mundurowej 3 TL wzięli udział w   działaniach profilaktycznych wraz z ciechanowskimi policjantami oraz przedstawicielami Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ze starostą Joanną Potocką-Rak na czele. Pojawili się Oni w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych. Wyposażeni w ulotki i transparenty zachęcali kierowców do bezpieczniejszej jazdy.

Działania te były przeprowadzane w ramach akcji ROAD SAFETY DAYS i stanowiły część obchodzonego w dniach 16-22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Terytorialsi porozumieli się z „Bemem”

16 września Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisał kolejne porozumienie z placówką oświatową.

Dzisiaj na terenie ciechanowskich koszar podpisano porozumienie pomiędzy 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” a Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema. Dokument podpisał Dowódca 5MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz oraz Dyrektor ZS nr 1 Pani mgr Krystyna Ślubowska.

 Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje w „Bemie”. Porozumienie reguluje również kwestie związane z realizacją programu szkolenia w klasie mundurowej na kierunku technik logistyk. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą na terenie jednostki wojskowej oraz obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.

Oddziały Przygotowania Wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

- szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

- szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

- szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

- podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 na placu obok budynku szkoły lub w sali gimnastycznej (na parterze) – w zależności od warunków atmosferycznych.

Młodzież ucząca się  na kierunkach: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk   wchodzi głównym wejściem razem z wychowawcami.                                                                                     

Młodzież ucząca się na kierunkach: technik informatyk i technik elektryk wchodzi wejściem od sali gimnastycznej z wychowawcami.

 

Wychowawcy klas pierwszych:

Kl.1CM (technik przemysłu mody/ technik grafiki i poligrafii cyfrowej) – Pan Miron Boniakowski (sala 202)                               

Kl.1L (technik logistyk)    - Pani Sylwia Zadrożna – sala 107

Kl.1I (technik informatyk) – Pani Dorota Smolińska – sala 206

Kl.1EI (technik informatyk/elektryk)  - Pani  Renata Kreft – sala 303

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla pozostałych klas odbędzie się w klasach lekcyjnych w formie spotkań z wychowawcami  według poniższego harmonogramu.

Klasy drugie – godzina 10.30

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer sali

2I1

Monika Kołakowska

202

2I2

Joanna Kazimierczak

207

2EM

Iwona Jendrzejczak

205

2L1

Ewa Szypulska

203

2I3

Marta Sławinska

308

2I4

Przemysław Łuniewski

302

2EC

Marek Zimnowodzki

107

2L2

Beata Wisniewska

303

 

Klasy trzecie i czwarte – godzina 12.00

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Numer sali

3I1

Jarosław Kowalski

203

3I2

Marcin Ropelewski

302

3E

Damian Drężęk

303

3L

Donata Jóźwiak

308

4I

Michał Korzybski

205

4EI

Krzysztof Strusiński

02

4L

Anna Surażyńska

207

4TT/TC

Cezary Bagiński

107

 

Bardzo ważna informacja

Na terenie szkoły obowiązują maseczki, zasłaniające nos i usta.

Odległość między osobami 1,5 do 2m.

Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl