Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

Wycieczka do Warszawy

W piątek grupa uczniów klas 4 i 3 technikum uczestniczyła w zajęciach na pracowni fizycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonywali doświadczenia z wahadłem, dokonywali pomiarów i uczyli się profesjonalnego opracowywania wyników. Po uczcie dla umysłu odbyła się uczta dla ciała w znanej restauracji.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

W marcu w szkołach podstawowych na terenie Ciechanowa i w okolicznych miejscowościach odbył się I etap konkursu językowego organizowany przez naszą szkołę. Z języka angielskiego była to XI edycja konkursu a z niemieckiego VII. Szkoły bardzo licznie i chętnie włączyły się w to przedsięwzięcie.

Do II etapu zakwalifikowały się następujące osoby.

Język niemiecki:

Julia Prusińska SP7

Marta Podlasińska SP5

Ewa Świątek SP7

Karol Bugajewski SP7

Kinga Tarnowska SP7

Natalia Zabielska SP7

Julia Cybulska SP7

Julia Kacpura SP5

Błażej Grelik Liszkiewicz SP5

Dominika Podlaska SP7

Karolina Uliczna SP5

Język angielski:

Marceli Grzegorzewski SP STO

Jagoda Orłowska SP 7

Julia Prusińska SP 7

Karolina Królikowska SP 7

Ola Mikołajczyk SP 7

Ada Dymkowska SP4

Kacper Tartas SP 7

Łukasz Wronka SP 7

Karolina Nowak SP 7

Magda Kamińska SP 4

Anna Stryjek SP 4

Adrian Wyszomirski  SP 7

Adam Janda SP STO

Wszystkim szkołom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Osoby zakwalifikowane do II etapu zapraszamy wraz z nauczycielami na drugi etap konkursu. O terminie poinformujemy.  Do zobaczenia

                                              

                                                                       Renata Kreft

                                                                       Marta Sławińska

Sukces elektryków z "BEMA"

Relacja z konkursu wiedzy i umiejętności technicznych

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbył się konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowany przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

Uczestników przywitał kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prof. Dr hab. Leszek Zygner z kanclerzem mgr inż. Piotr Wójcik.

Trzecia edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, gdyż swój akces zgłosiło 9 placówek:

 1. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,
 2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 3. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie.
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 6. ZSM CKP nr 2 w Białymstoku
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 8. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" Wyszków
 9. Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startowali w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej,
 • umiejętności praktycznych.

Podstawowymi celami Konkursu były:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:

 • części teoretycznej - zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych - łączenia prostych obwodów prądu przemiennego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych, czytania rysunków technicznych, spawania nowoczesnymi technikami, zdalnego kierowania pojazdami mechanicznymi oraz mikroskopowego rozpoznawania materiałów po ich właściwościach.

Zakres merytoryczny pytań i zadań obu etapów jest skorelowany z podstawami programowymi kształcenia w następujących zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanizacji rolnictwa,

Pierwszy etap konkursu przygotowany został w formie 20 pytań (po 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom), za które można było otrzymać 40 pkt (2 punkty za każdą dobrą odpowiedź na zadane pytanie). Dodatkowo zespół który pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywał +1 pkt.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 6 zespołów z najlepszymi wynikami z etapu pierwszego.

Drugi etap konkursu przygotowany został w formie 6 zadań praktycznych (po 10 min na każde zadanie realizowane równolegle w 6 pomieszczeniach) za które można było otrzymać 60 pkt (1 zadanie zrealizowane w wyznaczonym czasie - 10 pkt). Dodatkowo za zakończone powodzeniem i przed upływem wyznaczonego czasu zadanie praktyczne zespół otrzymywał +1 pkt za każdą minutę.

W trakcie zmagań zespołów kibice, a po zakończeniu zadań uczestnicy konkursu brali udział w zorganizowanych, warsztatach, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej PWSZ w Ciechanowie.

Na placu za gmachem głównym PWSZ podczas całego dnia odbywały się pokazy edukacyjne m. in. pokazy nowoczesnych urządzeń i technik spawania firmy Fronius i Linde Gaz Polska, które przygotowały dla uczestników imprezy konkurs spawania.

Ponadto na parkingu został przygotowany tor gokartowy na którym zorganizowany został konkurs jazdy na czas gokartem elektrycznym oraz pozakonkursowa przejażdżka tym gokartem.

Ostatecznie zmagania uczestników zakończyły się następującym rankingiem:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie – 74 punkty,
 2. ZSM CKP nr 2 w Białymstoku – 73 punkty,
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach – 68 punktów,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie – 59 punktów,
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie – 56 punktów,
 6. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie – 35 punktów.

Zwycięzcą okazał się Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie w składzie:

 1. Dawid Święcki (Technik Elektryk),
 2. Sebastian Zadrożny (Technik Elektryk),
 3. Łukasz Radecki (Technik Informatyk).

Opiekunem zespołu był Przemysław Grochowski.

SUKCES LOGISTYKÓW Z BEMA

11 kwietnia 2019r. uczniowie klas II i III technikum brali udział w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Logistycznej.

Organizatorem konkursu był Zakład Logistyki Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie PWSZ w Ciechanowie.

 O najwyższe  lokaty rywalizowało ponad 60 najlepszych  logistyków z sześciu  szkół ponadgimnazjalnych z Ciechanowa, Mławy, Ostrołęki  i Czerwińska nad Wisłą. W pierwszym etapie konkursu uczniowie mogli wykazać się szeroką wiedzą teoretyczną rozwiązując zadania testowe z zakresu logistyki przedsiębiorstw i transportu. Do drugiego  etapu polegającego na rozwiązaniu zadania praktycznego zakwalifikowało się 25 uczniów, w tym ośmioro z naszej szkoły.

 

Zespołowo ZS nr 1  w Ciechanowie zdobył  I  miejsce!!!

W zmaganiach indywidualnych  II miejsce zdobył uczeń klasy II Kuźmiński Kamil .

W pierwszej dziesiątce znaleźli się uczniowie: Ziemiński Mateusz, Siennicki Oskar i Pietrzak Dawid.

Szkoła otrzymała puchar a uczniowie cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

GRATULACJE !!!

                                                                                              Opiekun zespołu  mgr Donata Jóźwiak

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl