Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk i TeleInformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Programista

Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stylizacji ubiorów konstruowania i modelowania formy odzieży, technologii... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk - Oddział przygotowania wojskowego

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego... (kliknij ikonę po więcej)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dwa kierunki : Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz Elektryk

Srebra Tarcza Perspektyw 2023

 

Kapituła Rankingu 2023 „Perspektyw” przyznała naszej szkole Srebrną Tarczę. Zajęliśmy 35 miejsce w rankingu techników w województwie mazowieckim, 136 miejsce w rankingu maturalnym i 235 miejsce w kraju w rankingu głównym (na ponad 1700 techników), najlepsze w powiecie ciechanowskim wśród szkół zawodowych publicznych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%)

 

ZAJĘCIA ZAWODOWE INACZEJ

20 grudnia uczniowie klasy 4 EM kierunku technik przemysłu mody uczestniczyli w  wyjazdowych zajęciach zawodowych, przeprowadzonych w firmie KAMOLA w Warszawie, która zajmuje się tworzeniem szablonów odzieży.

Uczniowie mogli zaobserwować kompleksowy proces tworzenia szablonów odzieżowych na każdym etapie. Na podstawie zdjęcia lub dostarczonego egzemplarza odzieży, pracownicy zaprezentowali możliwości programów komputerowych w procesie wykonywania szablonów, ich stopniowania z uwzględnieniem istotnych parametrów, a następnie tworzenie optymalnych układów kroju. Dopełnieniem była możliwość uzyskania gotowych szablonów w formie papierowej (na wyduku).

Na zakończenie pracownicy firmy zaprezentowali digitalizację istniejących już szablonów lub modeli i możliwości wprowadzania w nich zmian oraz modyfikacji układów kroju.

Dzięki temu kolejne procesy konstrukcji znacznie przyspieszają, a klient może w bardzo łatwy sposób otrzymać inny rozmiar konkretnego ubioru.

 

Zdobyta wiedza i przedstawione możliwości były doskonałą zachętą, aby po zakończeniu edukacji rozważyć szansę spełnienia się zawodowo jako konstruktor odzieży.

Kolejne wyjazdowe zajęcia zawodowe już wkrótce.

 

25 edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

9 listopada 2022 roku uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum elektrycznego uczestniczyli w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Cele Olimpiady to:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Do zawodów II stopnia zostało zakwalifikowanych 143 uczestników zawodów I stopnia z całej Polski, w tym sześciu uczniów Zespołu Szkół nr 1: Michał Sękowski z klasy II TEL, Miłosz Szcześniak z klasy IV TEC oraz Piotr Kuźmiński, Mateusz Kowalski, Adam Naszkowski i Michał Lejman z klasy IV TEM. Zawody II stopnia odbędą się 6 marca 2023 roku w Łodzi.

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce „EDU-ELEKTRA”

4 listopada 2022 roku uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum elektrycznego uczestniczyli w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce „EDU-ELEKTRA”, której organizatorem jest Fundacja Edukacyjna  EDUELEKTRA. Cele Olimpiady to:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem różnych rodzajów energii,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami, wyższymi uczelniami i zakładami przemysłowymi.

Do zawodów II stopnia zostało zakwalifikowanych siedmiu uczniów Zespołu Szkół nr 1. Są to: Balicki Hubert, Pingielski Radosław, Sękowski Michał z klasy II TEL, Ćmoch Kacper, Dąbrowski Jakub, Poliszewski Mateusz z klasy III TEI oraz Nitowski Kacper z klasy IV TEC. Zawody II stopnia odbędą się 7 marca 2023 roku w Łodzi.

XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

14 listopada 2022 roku uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum elektrycznego uczestniczyli w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie. Cele Olimpiady to:

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Do zawodów II stopnia zakwalifikował się uczeń klasy 4 TE – Adam Naszkowski. Zawody II stopnia odbędą się 4 stycznia 2023 roku w Warszawie.

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-672-48-24
sekretariat@zs1.com.pl