Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz czwarty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Energetyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej,.... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH

W listopadzie 2018r. miał miejsce I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. To już V edycja, zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe oraz o staże w redakcjach na terenie całego kraju.

Miło nam poinformować, że do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach w roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikował się uczeń naszej szkoły, Wojciech Kwiatkowski, uczeń klasy 3ti. Drugi etap odbędzie się już 14 grudnia na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY

22 listopada 2018r. w naszej szkole  odbył się, przeprowadzony na terenie całego kraju, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”. Wzięło w nim udział 21 chętnych uczniów z różnych klas. Konkurs miał formę pisemną i składał się z dwóch części – testowej i opisowej. Pytania sprawdzały wiadomości i umiejętności z historii literatury, teorii literatury i wiedzy o języku. Wyniki poznamy w marcu 2019 roku. Trzymamy kciuki za uczestników!

      Szkolny koordynator konkursu

                                                                                              Monika Kołakowska

Strach nie chroni, nienawiść nie leczy scenariusz Światowego Dnia Walki z AIDS w ZS nr 1

Cele:

 • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy
 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania biologią
 • poszerzenie wiedzy na temat AIDS
 • kształtowanie poczucia tolerancji
 • informowanie o zagrożeniach współczesnymi chorobami
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,

ich selekcji i przetwarzania

 • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.

 

Adresaci:

 • uczniowie klas pierwszych

 

Uczestnicy, zadania, przebieg:

 1. Szkolne obchody Dnia odbędą się 3 grudnia br.
 2. Konkurs na plakat na temat AIDS dla uczniów klas pierwszych (odpowiedzialna M. Kołakowska). Tematyka ma obejmować następujące zagadnienia: drogi zakażenia, profilaktyka, działanie wirusa, objawy, metody leczenia). Prace oddane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. Prezentacje zostaną ocenione przez komisję wg następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem i formą
 • zawartość merytoryczna
 • oryginalność

Termin składania prac: do 29 listopada br. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 1. Prelekcja nt. AIDS – H. Stołowska.
 2. Drama. Krótki montaż słowno – muzyczny poświęcony problemowi AIDS i tolerancji w wykonaniu wybranych uczniów (odpowiedzialna D. Smolińska).
 3. Zaprezentowanie wystawki bibliograficznej z dostępnych w bibliotece szkolnej pozycji literackich nt. AIDS (odpowiedzialna D. Smolińska).

 

Organizatorzy:

Hanna Stołowska

Dorota Smolińska

Monika Kołakowska

 

 

TYDZIEŃ Z LITERATURĄ PATRIOTYCZNĄ

W dniach 19 – 23 listopada odbyła się szkolna akcja przeprowadzona przez bibliotekę szkolną – „Tydzień z literaturą patriotyczną”. Uczniowie czytali na godzinie wychowawczej i lekcjach języka polskiego najpiękniejsze teksty polskiej literatury patriotycznej, wśród których znalazły się m. in.: koncert Jankiela z „Pana Tadeusza”, opowiadanie Sobolewskiego z III cz. „Dziadów”, fragment o szklanych domach z „Przedwiośnia” czy modlitwa Konrada z „Wyzwolenia”.

Klawiaturowe Wyzwanie Konkurs Ogólnopolski.

W tym roku organizowana jest VI Edycja. W dotychczasowych edycjach wzięły udział setki osób z całej Polski.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Interinfo Polska - organizacja non-profit działająca na rzecz popularyzacji umiejętności metodycznego pisania na klawiaturze.
Konkurs skierowany jest dla osób w każdym wieku chcących sprawdzić lub poprawić swoje umiejętności pisania na klawiaturze rywalizując z uczestnikami z całego kraju.
 
Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Interinfo Polska oraz sponsorów. Dyplomy otrzymają również Drużyny Szkolne, które zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu drużyn szkolnych. Trzech najlepszych zawodników w każdej z kategorii wiekowych otrzyma nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepów Media Expert. Dodatkowo, laureaci otrzymają możliwość dofinansowania udziału w Internet Contest.
 
Naszą szkołę reprezentuje mocna ekipa licząca aż 9 osób – życzymy powodzenia indywidualnie oraz drużynowo.
 

Marcin Ropelewski

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl