Znak jakości szkoły - Tarcza PERSPEKTYW

Po raz piąty z rzędu Technikum nr 1 w Ciechanowie znalazło się wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przyznano honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o zasadach panujących podczas rekrutacji kandydatów na uczniów do naszej szkoły.

CISCO Academy

Technikum nr.1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie uczestniczy od roku 2012 w programie Akademii CISCO. Uczestnicy zajęć mogą szkolić się w kilku dostępnych kursach, całkowicie za darmo.

Projekty dofinansowane z UE

W tym miejscu znajdują się informacje na temat projektów dofinansowanych z UE realizowanych w ZS1 w Ciechanowie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik Informatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, .... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Teleinformatyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat central telefonicznych,sieci teleinformatycznych, sieci komputerowych ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Elektryk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Przemysłu Mody z elementami kosmetologii

W trakcie nauki na kierunku Technik Przemysłu Mody zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie.. (kliknij ikonę po więcej)

Technik Logistyk

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w ... (kliknij ikonę po więcej)

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę na temat tworzenia kompozycji projektów, projektowania oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www.... (kliknij ikonę po więcej)

KONKURS WIEDZY O PATRONIE !!!

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku - czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
3. Pogłębianie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym Wiośnie Ludów.

Konkurs odbędzie się 8:50 dnia 14 marca (czwartek) sala 205.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET ;)

Konkurs wiedzy o gen. Józefie Bemie Patronie Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

Cele konkursu:

 

 1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności gen. Józefa Bema.
 2. Rozwijanie zainteresowań historycznych epoką XIX wieku – czasami powstań narodowowyzwoleńczych.
 3. Pogłębienie wiedzy o postaci gen. Józefa Bema, powstaniu listopadowym i Wiośnie Ludów.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla wartości narodowych.

 

Konkurs kierowany do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Odbędzie się 14 III 2019 r. o godz.08:50 (2 godzina lekcyjna) w sali 308.

 

      Organizator: Sławomir Mosakowski

ZAPRASZAMY DO BEMA

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Cele konkursu:

 • wpisanie ZS nr 1 w ogólnopolskie obchody Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego
 • promowanie czytelnictwa
 • sprawdzenie znajomości biografii i twórczości pisarza
 • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcja i przetwarzanie

 

Regulamin:

 1. Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie klas maturalnych obowiązkowo oraz chętni uczniowie z pozostałych klas.
 2. Przebieg konkursu:

     etap I –  forma pisemna - test

     etap II – forma pisemna – biorą udział zwycięzcy etapu I – uczniowie muszą wykazać się pogłębionymi pozalekcyjnymi wiadomościami.

 

Terminy: etap I – 15.03.2019r. 

                 etap II – 29.03.2019r.

 1. Informacja o konkursie:

- bezpośrednia – u nauczycieli organizujących konkurs

- pośrednia – strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, tablica ogłoszeń (II piętro)

 

Bibliografia do konkursu:

 1. Herling – Grudziński Gustaw: Dwa opowiadania. Wieża. Cud.
 2. Herling – Grudziński Gustaw: Inny świat.
 3. Herling – Grudziński Gustaw. W: Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1985. T. 1, s. 346-347
 4. Materiały wyeksponowane w gablocie przy bibliotece szkolnej
 5. Gustaw Herling-Grudziński. [online] [dostęp 7 stycznia 2019] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gustaw_Herling-Grudzi%C5%84ski
 6. Gustaw Herling-Grudziński. Inny świat. Biografia. [online] [dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie: https://klp.pl/inny-swiat/a-6059.html
 7. Rok Gustawa Herlinga - Grudzińskiego [online] [dostęp 23 lipca 2018] Dostępny w Internecie:https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1469/Rok-Gustawa-Herlinga-Grudzinskiego--/

 

 

                                                                                   Organizatorzy: nauczyciele bibliotekarze

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
023-673-25-29
sekretariat@zs1.com.pl